Bwciwch diwrnod agored

Profi bywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ar y campws ac ar-lein

A student working in The Study

Ail yn y DU ar gyfer Ansawdd Addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi dod yn ail yn y DU am ei hansawdd addysgu yn Canllaw Prifysgolion Da'r Times a'r Sunday Times 2022. 

Darllenwch mwy

Cyhoeddiadau

A student on a laptop
Gwybodaeth

Croeso i PGW

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd

Wythnos Croeso
students with lecturer in class

Mae ein Tîm Datblygu Academaidd wedi ennill Gwobr Gydweithredol Advance HE ar gyfer Rhagoriaeth Addysgu (CATE)

Pam
dewis ni Rydym wedi ymrwymo yn eich dyfodol

Students on laptops studying outside

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn gydradd cyntaf yn y DU ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol (Canllaw Prifysgolion Da'r Times a'r Sunday Times, 2022)

Pam
dewis ni Rydym yn gynhwysol

Mae ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn hyblyg, hygyrch a chynhwysol - ac fel popeth a wnawn, mae'n rhoi ein profiad fel myfyriwr wrth ei wraidd.

Pam
dewis ni Mae gennym dull hyblyg

Archwiliwch ein campws

Mae campws Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn adlewyrchu ein harbenigeddau yn ogystal â chynnal ystod o gyfadrannau i gyd-fynd ag anghenion ein myfyrwyr.

Campysau a chyfleusterau
Rhithdaith
Student smiling in the sun Placeholder Alt Tag Placeholder Alt Tag Placeholder Alt Tag

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr

Am wybod mwy am gwrs neu bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam? Sgwrsiwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr ar-lein.

Holi ein myfyrwyr