Fframwaith Dysgu Gweithredol

Hyblyg, hygyrch a chynwysol - y profiad myfyriwr sydd wrth wraidd ALF

Mae ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn cyfuno gwneud y defnydd gorau o'n mannau dysgu ar gampws gyda chynnwys dysgu ar-lein sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr y gellir ei gyrchu unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o addysgu a dysgu sy'n creu ac yn cefnogi ymdeimlad o berthyn i fyfyrwyr. Crëwyd y fframwaith gan staff ar draws y brifysgol ac mae cyfres o hyrwyddwyr ALF sy'n arwain ac yn annog eu cydweithwyr.

Mae'n bwysig nodi hefyd, er bod y Gronfa wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod y pandemig, fod hyn yn rhan o newid ehangach ym Mhrifysgol Glyndŵr yr oeddem eisoes yn gweithio tuag ato. Mae'n hyblyg, yn hygyrch ac yn gynhwysol - ac fel popeth a wnawn ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae'n rhoi ein profiad fel myfyriwr wrth ei wraidd.

Ein dulldysgu cyfunol

Mae ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn cyfuno gwneud y defnydd gorau o'n mannau dysgu ar gampws gyda chynnwys dysgu ar-lein sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr y gellir ei gyrchu unrhyw bryd, unrhyw le. Mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o addysgu a dysgu sy'n creu ac yn cefnogi ymdeimlad o berthyn i fyfyrwyr.

Student working on laptop

Profiad myfyriwr PGW o ddysgu cyfunol

"Mae wedi agor llu o gyfleoedd. Rydym wedi cael darlithwyr yn gallu cyflwyno o'u stiwdios gartref, mae ffeiliau'n cael eu rhannu gymaint yn haws, ac rydym yn gallu cael grwpiau i'w trafod."

Applied art student in workshop

ALF yn y newyddion

"Mae AlF nid yn unig yn cadw ein myfyrwyr yn ddiogel – mae'n eu helpu i ddatblygu eu hymarfer. Mae'n bendant yn rhywbeth rydyn ni'n mynd i adeiladu arno."