Wrexham Glyndwr University building in the sun

Amdanom Ni

Dirgrynol, cyfeillgar a chynhwysol.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gymuned ddysgu gyda ffocws ar ysbrydoli myfyrwyr i anelu'n uchel a chyflawni mwy.

Am Brifysgol Glyndŵr

Y gorffennol, presennol a'r dyfodol. Edrychwch ar sut rydym yn tyfu fel prifysgol ac ein golwg am beth sydd nesaf.

Ein dulldysgu cyfynol

Mae ein Fframwaith Dysgu Gweithredol (ALF) yn cyfuno gwneud y defnydd gorau o'n hardaloedd dysgu ar y campws gyda'r cynnwys dysgu ar-lein sy'n ffocysu ar y myfyrwyr a all eu cyrchu unrhyw adeg, yn unrhyw le. Mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o ddysgu sy'n creu a chefnogi synnwyr o berthyn i fyfyrwyr.

Maxine Penlington, Colin Jackson, Maria Hinfelaar

Sut rydym yn gweithio

Gwybodaeth ar sut rydym yn gweithio fel prifysgol, ein harweinyddiaeth a strwythur.