Uwchraddio Labordai Gwyddoniaeth

Adnewyddu dwy labordy gwyddoniaeth ar Goridor C.
I'w gwblhau: haf 2022

Chwarter Iechyd ac Arloesi

Yn dilyn ein cais llwyddiannus am Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i ddarparu cyrsiau Perthynol i Iechyd newydd yn ogystal â'r rhai presennol, rydym yn datblygu Chwarter Iechyd ac Arloesi (HEIQ) gan ddefnyddio adeiladau presennol ar ochr Crispin Lane o'n campws gyda chynlluniau i adeiladu adeilad newydd hefyd.

  • Gwneud cais am gynllunio adeilad newydd: Mai 2022
  • Adnewyddu hen Techniquest: Haf 2022
  • Gwaith adnewyddu pellach ar leoedd ym mloc K/M: Haf 2023