Mannau Addysgu - Coridor B

Mae ein mannau addysgu coridor B wedi'u hadnewyddu'n llwyr, gydag offer AV rhagorol, gweithfannau hygyrch a dyluniadau glân. O ystafelloedd dosbarth a darlithfeydd i'n hystafelloedd UWCHRADDIO a Ffug Lys, mae gan bob lle ddysgu myfyrwyr wrth ei wraidd.

students looking at health dummy

Canolfan Efelychu Gofal Iechyd

Yn dilyn ein cais llwyddiannus am Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i ddarparu cyrsiau Perthynol i Iechyd newydd yn ogystal â'r rhai presennol, rydym wedi datblygu Chwarter Addysg Iechyd ac Arloesi (HEIQ) i gynnwys Canolfan Efelychu Gofal Iechyd, gan ddefnyddio adeiladau presennol ar ochr Crispin Lane o'n campws gyda chynlluniau i adeiladu adeilad newydd hefyd.

Mannau Dysgu a Chymdeithasol

Rydym wedi creu nifer o fannau cymdeithasol/dysgu ar gyfer ein myfyrwyr ac ymwelwyr, gan gynnwys Bwrlwm B, Yr Astudfa a'r Oriel.

science labs new

Labordai Gwyddoniaeth - Coridor C

Rydym yn gyffrous am ein labordai gwyddoniaeth newydd sbon, gyda'u cyfleusterau blaengar yn dod â'r teimlad braf i ddiwydiant sy'n tyfu'n barhaus.

Colliers park facilities

Parc y Glowyr

Mae Canolfan Datblygu Pêl-droed Genedlaethol Parc y Glowyr yn darparu cyfleusterau hyfforddi hygyrch o'r radd flaenaf i chwaraewyr ifanc a'r gweithlu pêl-droed ehangach yng Ngogledd Cymru. Mae'r cyfleuster yn cynnwys dau gae glaswellt o'r ansawdd uchaf, cae 3G o ansawdd FIFA, ynghyd â chyfleusterau cymorth oddi ar y cae megis ardaloedd ysgogi, ystafelloedd dysgu a chyfleusterau newid ynghyd â chyfleuster addysg o'r radd flaenaf i fyfyrwyr ar y rhaglenni gradd Gwyddor Chwaraeon a Hyfforddi Pêl-droed i'w defnyddio.

veterinary nursing students with a dog

Ystafell Glinigol Nyrsio Milfeddygol

Mae ein hystafell glinigol Nyrsio Milfeddygol ar ein campws Llaneurgain yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr Nyrsio Milfeddygol ennill profiad allweddol mewn lleoliadau clinigol i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Stryt y Rhaglaw

Mae ein Hysgol y Celfyddydau Creadigol, sydd wedi’i rhesti’n Gradd II wedi'i huwchraddio ac mae ei nodweddion allweddol yn cael eu cynnal a'u cadw'n ffyddlon.

Gofod Gweithio Ystwyth

Er mwyn cefnogi'r ffyrdd newidiol yr ydym yn gweithio, rydym wedi creu'r 'Hwb Alive' - lle gweithio mawr, modern, ystwyth i staff.