Amy Rowley

Job Role
Myfyriwr Lywodraethwr (Penodwyd Medi 2021)

Bywgraffiad

Amy Rowley yw’r ail fyfyriwr lywodraethwr gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae hi’n gyffrous iawn i ddechrau ei swydd newydd. 

Mae Amy yn ei blwyddyn olaf yn astudio ar y cwrs BA Anrhydedd Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig ac mae’n edrych ymlaen at raddio i barhau gyrfa ym myd addysg.   

Bu Amy yn Gadeirydd y Cyngor Myfyrwyr am y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n teimlo ei bod yn anrhydedd fawr y bydd yn parhau fel Cadeirydd yn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae hyn yn gyswllt perffaith gyda’i swydd fel Llywodraethwr gan fod Amy eisoes yn meddu ar ddealltwriaeth dda am gynrychioli myfyrwyr, ac yn clywed yn uniongyrchol yr hyn mae’r myfyrwyr yn ei ddymuno; felly bydd yn medru cyfleu hyn yn uniongyrchol mewn trafodaethau â llywodraethwyr eraill. 

Mae Amy’n aelod o dîm pelrwyd y brifysgol yn ei hamser sbar ac fe’i phenodwyd yn gapten y tîm ar gyfer 2021-22. Mae hi’n mwynhau cymryd rhan yn y gamp, a bod yn rhan o’r gymuned myfyrwyr a chynrychioli Prifysgol Glyndŵr ar y cwrt.