Dr Aulay Mackenzie

Job Role
Dirprwy Is-ganghellor (Partneriaethau)

Bywgraffiad

Mae cefndir academaidd Dr Aulay Mackenzie mewn ecoleg esblygiadol a phoblogaeth (BSc (Anrh) Caeredin, PhD East Anglia), ac yr oedd yn aelod cyfadran o'r Ysgol Gwyddorau Biolegol ym Mhrifysgol Essex yn addysgu ac ymchwilio yn y maes hwn.

Mae hefyd wedi cael swyddi fel Dirprwy Is-Ganghellor (Partneriaethau) ym Mhrifysgol Teesside, Pennaeth Ysgol Edge Hotel a Deon Partneriaethau Academaidd ym Mhrifysgol Essex. Mae ganddo brofiad helaeth o ran datblygu a goruchwylio partneriaethau addysgol, yn y DU a thramor.

Mae Dr Mackenzie wedi ymwneud â phrosesau sicrhau ansawdd addysg uwch gydag Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU, gan weithredu fel archwilydd, adolygwr a rheolwr adolygu o dan nifer o wahanol fethodolegau (gan gynnwys Pwerau Dyfarnu Graddau) ac yn cynnwys adolygiadau o brifysgolion Rhydychen, Loughborough, Leeds Metropolitan, BPP, Birkbeck (Prifysgol Llundain) a Chaerdydd yn ogystal â nifer o golegau preifat. Ar hyn o bryd ef yw Cadeirydd y Cyngor ar gyfer Dilysu Prifysgolion, corff sector addysg uwch.

Mae gan Dr Mackenzie arbenigedd mewn dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg a chyflwyno addysg uwch drwy ddulliau ar-lein a dulliau cyfunol a threuliodd ddwy flynedd yn y sector preifat mewn rôl flaenllaw gyda menter a gefnogir gan Bertelsmann yn y maes hwn.