Yr Athro Claire Taylor

Job Role
Dirprwy Is-ganghellor

Bywgraffiad

Ymunodd Claire â'r Brifysgol fel Dirprwy Is-Ganghellor ym mis Awst 2016. Mae hi'n gyfrifol am y ddarpariaeth academaidd ac am ansawdd y cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr ar draws y Brifysgol, gan oruchwylio gwaith: yr Ysgolion Academaidd; Cynllunio Strategol; Cyfathrebu, Marchnata, Recriwtio a Derbyniadau; Y Gofrestrfa Academaidd a Chanolfan OpTIC yn Llanelwy.

Darllenodd Claire Gerddoriaeth ac Addysg yng Ngholeg St Catrin, Prifysgol Caergrawnt ac mae ganddi PhD o Brifysgol Nottingham. Treuliai ei gyrfa gynnar yn athrawes ysgol gynradd, cyn dod yn bennaeth ac yn ddiweddarach yn symud i addysg uwch, lle mae wedi dal nifer o uwch swyddi amrywiol gan gynnwys Deon y Myfyrwyr ac Ymgysylltu Academaidd ym Mhrifysgol Bishop Grosseteste, Lincoln Dirprwy Is-Ganghellor (Strategaeth Academaidd ) ym Mhrifysgol y Santes Fair, Llundain.

Mae Claire yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (PFHEA), yn Gymrawd o Gymdeithas Staff a Datblygwyr Addysg (FSEDA) ac yn Gymrawd am oes o Brifysgol Bishop Grosseteste. Mae hi'n aelod o Bwyllgor Cyfle a Chyflawniad Myfyrwyr CCAUC, Grŵp Ymgynghorol Aelodaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch (LFHE) a bwrdd golygyddol ‘Educational Developments’, cyhoeddiad proffesiynol SEDA.