David Subacchi

Job Role
Llywodraethwr Annibynol
David Subacchi

Bywgraffiad

Penodwyd  Medi 2016

Mae David Subacchi yn awdur cyhoeddedig, ynad heddwch, syrfeiwr siartredig a chyn uwch was sifil gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae ganddo bron i 40 mlynedd o brofiad yn ymdrin â materion eiddo yn Asiantaeth y Swyddfa Brisio lle treuliodd ei 10 mlynedd olaf cyn ymddeol yn 2014 mewn amrywiol swyddi Cyfarwyddwr. Roedd y rhain yn cynnwys bod yn gyfrifol am strategaeth, llunio polisi, arweinyddiaeth, rheoli newid a chyflawni gweithredol yn ogystal â chynghori Gweinidogion a gweision sifil eraill. Roedd yn rhannu cyfrifoldeb am hyd at 5,000 o weision sifil mewn rhyw 80 o leoliadau’n genedlaethol.   

Mae David yn gyn-gadeirydd Mainc Canol Gogledd Cymru a Phwyllgor Cynghori’r Arglwydd Ganghellor yng Ngogledd Cymru. Mae’n ynad heddwch ac yn aelod o bwyllgor sefydlog yr Arglwydd Ganghellor sy’n ystyried y Gymraeg. Mae hefyd yn aelod o Gyngor cenedlaethol y Gymdeithas Ynadon.

Mae David, sy’n aelod o Fwrdd Cymru y Sefydliad Brenhinol Syrfeiwyr Siartredig (RICS), wedi byw yn Wrecsam am 30 o flynyddoedd ac mae’n siarad Cymraeg yn rhugl. Mae wedi bod yn weithgar ym maes addysg leol fel llywodraethwr ysgol gynradd ac uwchradd ers 1989.

Yn ei amser hamdden mae David yn un o organyddion Cadeirlan y Santes Fair, Wrecsam, ac mae’n mwynhau’r bywyd diwylliannol a’r celfyddydau yn Wrecsam a’r ardal amgylchynol. Mae ganddo bedair cyfrol o farddoniaeth wedi’u cyhoeddi yn Saesneg ac mae’n ysgrifennu yn Gymraeg ac Eidaleg hefyd.