Jim Barclay

Job Role
Llywodraethwr Annibynol
Jim Barclay

Bywgraffiad

Penodwyd Mawrth 2019

Mae Jim Barclay yn weithiwr proffesiynol trafnidiaeth gyhoeddus profiadol, yn Gyfarwyddwr Cyllid ac yn Swyddog Anweithredol ac mae wedi gweithio ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae'n gyfrifydd cymwysedig ac mae ei gefndir yn cynnwys 8 mlynedd fel Cyfarwyddwr Cyllid sefydliad trafnidiaeth gyhoeddus c£360m a oedd yn cynnwys gweithgareddau twristiaeth. Ers 2013 Mae Jim wedi datblygu’n llwyddiannus bortffolio gyrfaol gan ddefnyddio ei brofiad rheoli strategol ac arweinyddiaeth sydd wedi ei ganoli ar waith cynnig tendr a gwerthuso masnachfreinio rheilffyrdd a chymorth i nifer o gleientiaid BBACh. Mae profiad Jim yn cynnwys llunio a gweithredu strategaeth, gwneud penderfyniadau, cyfleu gweledigaeth, datblygu perthynas, arwain, lobïo, rheoli risg, rheoli argyfwng, craffter ariannol, negodi effeithiol, caffael, a siarad cyhoeddus, rhwydweithio, paratoi ceisiadau a gwerthuso tendrau. Mae ei brofiad fel Cyfarwyddwr Anweithredol wedi cynnwys nifer o sefydliadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys y sectorau adwerthu, hamdden, morwrol ac addysg uwch. Ar hyn o bryd mae'n Ymddiriedolwr a Thrysorydd ar gyfer yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well.