Judy Owen

Job Role
Llywodraethwr Annibynol
Judy Owen

Bywgraffiad

Penodwyd 1af Mai 2016

Symudodd Judy o Dde Lloegr i Ogledd Cymru gyda'i rhieni pan oedd hi'n 13 oed. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Dinbych hyd at lefel 'A' cyn dechrau ar yrfa mewn Cyllid.

Ymunodd â Pilkington P.E. Ltd yn Llanelwy (bellach Qioptiq) ym 1973 fel cyfrifydd dan hyfforddiant gan gymhwyso yn in 1979. Yn ystod y 20 mlynedd nesaf, dringodd drwy'r adran gyllid yn Pilkingtons i Gyfrifydd Safle. Ar ôl 26 mlynedd yn Pilkingtons (yn 1999) cymerodd y cyfle i ehangu ei gwybodaeth a symudodd i Euro DPC Ltd, cwmni Diagnosteg meddygol yn Llanberis sef y lleoliad gweithgynhyrchu Ewropeaidd ar gyfer grwp DPC y mae ei gwmni rhiant wedi ei leoli yn Los Angeles.

Flwyddyn yn ddiweddarach cafodd ei gwneud yn Gyfarwyddwr Cyllid ac fel rhan o'r tîm rheoli roedd hi'n gyrru ehangiad y cwmni o tua 20% y flwyddyn am y 6 mlynedd nesaf. Cafodd Euro/DPC Ltd ei gymryd drosodd gan Siemens yn 2006 ac yn 2008 roedd hi'n han o dîm bychan a oedd yn allweddol o rantrosglwyddo gweithgynhyrchu o'r cwmni rhaint yn LA edd yn fwy na dyblu maint y cwmni yn Llanberis sydd bellach yn cyflogi tua 450 o weithwyr.

Yn 2012 cafodd Judy gyfrifoldeb yr adran Gyllid yn LA (mae tua approximately 150 o staff yn parhau i fod yn LA yn cynhyrchu deunyddiau crai hanfodol ar gyfer y safle yn Llanberis) a dros y 3 blynedd nesaf teithiau'n gyson i LA er mwyn alinio'r cyllidebau a phrosesau adrodd gyda'r rhai roedd hi wedi eu datblygu yn Llanberis.

Ymddeolodd Judy ar ddiwedd mis Tachwedd 2015 ar ôl 42 mlynedd o weithio yn Pilkingtons a Siemens yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi cronni gwybodaeth sylweddol o fusnes a chyllid.

Mae Judy'n briod gyda 2 fab o oedolion ac mae'n byw yn Llanelwy ers dros 30 mlynedd.