Yr Athro Richard Day

Job Role
Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil)

Bywgraffiad

Ymunodd Richard â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Ionawr 2010 fel Athro Peirianneg Gymysg. Ar ôl hynny fe ddoth yn Bennaeth o'r Adran Peirianneg gyda chyfrifoldeb dros weithgareddau ar draws safleoedd Wrecsam, Brychdyn a Llanelwy.

Mae nawr yn Ddirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil yn ogystal â pharhau yn ei rôl fel athro peirianneg. Mae ei rôl yn cynnwys arwain y cais am bwerau dyfarnu Graddau Ymchwil yn ogystal â'r paratoadau i gyflwyno'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

Astudiwyd Ffiseg yng Ngholeg Queen Mary, Prifysgol Llundain, ac yna gradd Feistr yn Ffiseg Deunydd ym Mhrifysgol Bryste. Fe aeth yn ôl i Lundain i ymgymryd ag astudiaethau PhD yn y diraddiad o bolymerau crisial sengl.

Mae Richard yn dod a hanes cryf o ymchwil i'r brifysgol ac arweinyddiaeth ymchwil mewn prifysgolion grŵp Russell, yn ogystal â phrofiad mewn mynediad a monitro ôl-raddedig. Gyda'i gefndir eang yn Ffiseg, Cemeg a Pheirianneg Drydanol, mae hyn wedi ei arwain i arwain yr ymchwil yn y brifysgol.