Yr Athro Sandra Jowett

Job Role
Llywodraethwr Annibynol
Sandra Jowett

Bywgraffiad

Penodwyd Mai 2016

Wedi'i geni yn Llanelwy a'i handdysgu yng Nghymru, roedd Yr Athro Sandra Jowett yn uwch reolwr ac arweinydd strategol yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat am fwy na 25 mlynedd. Arweiniodd dimau ymchwil yn y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg yn Lloegr a Chymru, gan ganolbwyntio ar effaith polisïau cenedlaethol ar unigolion a chymunedau.

Mae hi hefyd wedi gweithio mewn pedair prifysgol yn arwain ystod o swyddogaethau gwasanaeth corfforaethol, addysgu a dysgu, ymchwil, a throsglwyddo gwybodaeth gan ymddeol yn ddiweddar fel  Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cumbria. Mae wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau cynghori cenedlaethol a byrddau sy'n ymwneud ag iechyd,  ymchwil ac addysg ac ar hyn o bryd hi yw Is-gadeirydd y Rhwydwaith Coleg Agored Cenedlaethol ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol yr Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG  Pennine Care.

Trwy fynd i'r brifysgol yn fyfyrwraig aeddfed, mae Sandra yn ymwybodol iawn o grym trawsnewidiol addysg uwch ac yn gwbl ymrwymedig i gyflwyno dysgu, addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.