Yr Athro Maria Hinfelaar

Job Role
Is-ganghellor, Prif Weithredwr
Prof Maria Hinfelaar

Bywgraffiad

Ar 1af Ebrill 2016, daeth Maria i'w swydd yn Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Mae'n wladolyn o'r Iseldiroedd sydd wedi treulio nifer sylweddol o flynyddoedd yn byw ac yn gweithio mewn gwledydd Saesneg eu hiaith.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, nod Maria ayw cynyddu nifer y myfyrwyr a creu cysylltiadau dyfnach gyda diwydiant a'r gymuned, yn unol â'r Fframwaith Strategol a fabwysiadwyd gan y Bwrdd sy'n gosod PGW fel y sefydliad angor o ac ar gyfer Gogledd Cymru. Mae ganddi hefyd uchelgeisiau i ehangu menter, arloesedd a'r cyfleusterau deori a gynigir gan y Brifysgol. Mae hi'n aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Bwrdd Cynghrair Mersi-Dyfrdwy a Chyngor Busnes Gogledd Cymru. Ar ben hyn, hi yw enwebai Prifysgolion Cymru ar fwrdd Asiantaeth Sicrhau Ansawdd  y DU (QAA).

Ymunodd Maria â'r Brifysgol yn dilyn cyfnod llwyddiannus fel Llywydd a Phrif Swyddog Cyfrifyddu Sefydliad Technoleg Limerick (LIT) yn Iwerddon. Gwnaeth hi oruchwylio datblygiadau sylweddol yn y Sefydliad, gan gynyddu cofrestriadau i bron 7000 o fyfyrwyr ac ychwanegu lleoliadau campws yn Limerick a Tipperary. Yn debyg i PGW, mae LIT yn cynnig rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd Celf a Dylunio, Busnes, Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Twristiaeth a Lletygarwch, Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg Gwybodaeth.

Yn ei swyddi blaenorol yn Iwerddon a'r Iseldiroedd, sicrhaodd Maria gyllid sylweddol gan nifer o asiantaethau cyllido gwahanol a chan ddiwydiant ar gyfer prosiectau mynediad, arloeseddau dysgu ac addysgu ac ar gyfer ymchwil gymhwysol ac mae'n hyderus bod potensial yn PGW i gyflawni llwyddiannau yn y meysydd hyn hefyd.

 

Cymwysterau

Gradd B.A. (Anrh) mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Degree, Prifysgol Leiden, Yr Iseldiroedd.

Gradd M.A. mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Americanaidd Diweddar, Prifysgol Caerlyr, DU.

Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg, Prifysgol Caerlyr, DU.

Dyfarnwyd Ph.D yn 2004, a gyhoeddwyd yn llyfr o'r enw Key Success Factors in International Retailing, Prifysgol Maastricht, Yr Iseldiroedd.

Mae Maria yn raddedig o Raglen Prif Reolwyr Sefydliad Arweinyddiaeth y DU ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

 

Cyhoeddiadau

Mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau mewn cyfnodolion ar destun manwerthu rhyngwladol; yn ystod ei gyrfa gynnar ysgrifennodd werslyfrau Saesneg Busnes a ddefnyddir yn helaeth drwy addysg pellach ac uwch yn Yr Iseldiroedd. Mae ei chyhoeddiadau ymchwil ryngwladol ddiweddaraf yn cwmpasu polisi a chydweithrediadau addysg uwch Iwerddon, cynghreiriau a chyfuniadau yn y sector.