Yr Athro Martin Chambers

Job Role
Llywodraethwr Annibynol
Martin Chambes

Bywgraffiad

Wedi ei eni a’i fagu ym Manceinion, mae cartref Martin yng Ngogledd Cymru nawr. Mae’n berchennog pysgodfa brithyll Tan-y-Mynydd yn sir Conwy.

Martin oedd Llywydd y Sefydliad Siartredig Adeiladu yn 2007/8 ac mae’n athro gwadd yn Adran Pensaerniaeth a’r Amgylchedd Adeiledig ym Mhrifysgol San Steffan, Llundain. 

Roedd Martin yn llywodraethwr Prifysgol Wolverhampton rhwng 2010 a 2021, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu’n cadeirio Pwyllgor Ystadau a Chyfleusterau’r Bwrdd a daeth yn Ddirprwy Gadeirydd y Bwrdd.   

Mae gyrfa Martin wedi’i weld yn arwain rhai o raglenni gwaith adeiladu mwyaf arobryn y Deyrnas Unedig. Mae’r rhain wedi cynnwys y rhaglen £1.3 biliwn Ysgolion i’r Dyfodol yn Birmingham, ailddatblygiad Gorsaf New Street Birmingham gan Network Rail gwerth £750 miliwn, y prosiect adfywio Eastside City yn Nottingham gwerth £900 miliwn a chytundeb £1 biliwn Prosiect SLAM Prime yr Ystadau Amddiffyn. 

Cafodd nifer o lwyddiannau mawr yn ystod ei yrfa hyd yma, yn cynnwys ennill gwobr ‘Cyflawnydd y Flwyddyn’ Rhagoriaeth Adeiladu yn 2014 a ‘Rheolwr Prosiect Ifanc y Flwyddyn’ y Gymdeithas Rheoli Prosiectau yn 1995.

Bu gan Martin nifer o benodiadau allanol dros y blynyddoedd, yn cynnwys:

- Cyfarwyddwr Anweithredol Millennium Point Property Ltd

- Cadeirydd Anweithredol Family Housing Association (Birmingham) Ltd

- Ymddiriedolwr etholedig y Sefydliad Siartredig Adeiladu a’i Gronfa Les

- Cadeirydd Annibynnol Pwyllgor Safonau Gwasanaeth Tân ac Achub West Midlands

- Aelod Bwrdd Syrfeiwyr Siartredig Rhyngwladol (QSi) y Deyrnas Unedig ac Iwerddon