A group of students working in The Study

Astudio Gyda Ni

Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr, rydym yn cynnig mwy na gradd. Rydym yn rhoi'r newid i chi drawsffurfio eich hunain, i ddatblygu sgiliau marchnata, adeiladu eich rhagolygon gyrfaol a pherthnasau parhaol.

A group of students walking outside campus

Pam PGW

Gwelwch pam all Brifysgol Glyndŵr fod y lle perffaith i chi astudio.

Wrexham Glyndwr University building in the sun

Campws a Chyfleusterau

O labiau o'r radd flaenaf i adloniant.

Students looking at ucas website on a laptop

Gwneud cais

Darganfyddwch mwy am ymgeisio i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

“'Mae wedi newid fy mywyd i'”