Campysau a chyfleusterau

Campysau a chyfleusterau yng nghanol Gogledd Cymru

Mae campysau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn adlewyrchu ein harbenigedd yn ogystal â bod yn gartref i ystod o gyfleusterau i ddiwallu anghenion myfyrwyr – mae gennym ni bopeth ar gyfer eich anghenion astudio ac adloniant.  Mae gan bob campws ei gymeriad, hunaniaeth a diben penodol ei hun, ac maent yn ased nid yn unig i’n poblogaeth myfyrwyr ond hefyd i’r gymuned ac i fusnesau yn y rhanbarth.

Er y gallai’r ffordd y byddwn yn darparu rhai o’n gwasanaethau a’n cyfleusterau ar gyfer ein myfyrwyr fod wedi newid mewn ymateb i COVID-19, mae’r Brifysgol yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu ystod ragorol o gymorth myfyrwyr, gwasanaethau a chyfleusterau myfyrwyr i wella eich astudiaeth academaidd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

Dewch ar daith

Archwiliwch naill ai’n rhithiol, neu drwy daith o amgylch y campws, bopeth sydd gennym i’w gynnig.