Er y gallai’r ffordd y byddwn yn darparu rhai o’n gwasanaethau a’n cyfleusterau ar gyfer ein myfyrwyr fod wedi newid mewn ymateb i COVID-19, mae’r Brifysgol yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu ystod ragorol o gymorth myfyrwyr, gwasanaethau a chyfleusterau myfyrwyr i wella eich astudiaeth academaidd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam fe wyddom beth sydd ei angen i wella addysg ein myfyrwyr. Mae ein hymagwedd unigryw tuag at ddysgu, cyfleusterau o’r radd flaenaf ac ymdeimlad o gymuned, yn ein gwneud yn fwy na champws yn unig - mae’n brofiad bywyd.

Mae’r amgylchedd dysgu rhagorol ar Gampws Llaneurgain wedi helpu myfyrwyr di-ri i symud ymlaen. Wedi ei leoli ym mhentref gwledig Llaneurgain, mae’r campws yn adlewyrchu cefndir a diwylliant yr ardal, gan arbenigo mewn addysgu Gwyddor Ceffylau, Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol.

Mae Llaneurgain yn gartref i tua 100 o fyfyrwyr y flwyddyn, gan greu cymuned ble mae pawb yn tyfu gyda’i gilydd a ble mae’r addysgu yn cael ei ddarparu mewn ffordd llawer mwy rhyngweithiol ac agos.

Uned Geffylau a gymeradwyir gan y BHS

Mae’r Uned Geffylau a Chanolfan Arholi sydd wedi eu cymeradwyo gan y BHS yn darparu ystod o gyfleusterau ardderchog i fyfyrwyr ac mae’n addas ar gyfer sesiynau ymarferol a digwyddiadau.

Mae’r cyfleusterau pwrpasol ar y campws yn cynnwys arena dan do ag iddi oriel wylio (50x30), arena awyr agored dan lifoleuadau (60x40), stablau, padogau a dau gwrs traws gwlad. Mae yno hefyd gyfleusterau ar gyfer hacio ar dir y campws.

Ar gyfer y rhai hynny sy’n farchogion brwd, mae’r uned yn lleoliad poblogaidd ar gyfer clinigau a chystadlaethau a gynhelir gan bartïon cysylltiedig ag allanol, sydd yn gyfle ychwanegol i fyfyrwyr ennill profiad mewn meysydd o’r fath, yn aml gyda marchogion enwog a hyfforddwyr ac arbenigwyr o fri.

Ystafell Glinigol Nyrsio Milfeddygol

Mae ein cyfres glinigol Nyrsio Milfeddygol wedi'i lleoli ar ein campws Northop yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr Nyrsio Milfeddygol ennill profiad allweddol mewn lleoliadau clinigol wrth baratoi ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.