Ysgol Bêl-droed Sefydliad Cymuned y Cae Ras

Dydd Mawrth 26 / Dydd Mercher 27 / Dydd Iau 28 Hydref 2021

Cyfleusterau Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Amser: 1000 - 1300 

Mae’r Ysgol Bêl-droed yn agored i fechgyn a merched 5-12 oed. Dewch â dillad addas ar gyfer y diwrnod, esgidiau ymarfer a diodydd llonydd    

Rhaid bwcio lle ymlaen llaw oherwydd bod nifer y lleoedd yn gyfyngedig.

Ffoniwch 07809 428 851 neu anfonwch neges e-bost i rcf@wrexhamafc.wst.org.uk am ragor o fanylion a bwcio lle

Gwersyll Gwyliau Clwb Pêl Rwyd Dreigiau’r Gogledd

TBC

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cynhelir pob gwersyll gan Hyfforddwyr cymwysedig UKCC.
Gwersyll ar gyfer bechgyn a merched; croeso i bob lefel gallu. 

Amser: 0900 - 1200 

Cysylltwch â beccy.roberts@hotmail.com am ragor o wybodaeth a bwcio eich lle.