ColegauCyfrannog

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn falch o weithio gydag amrywiaeth o bartneriaethau fel phrifysgolion, colegau a darparwyr addsyg breifat o'r Du a thu hwnt. Mae'r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau penodol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eu safleoedd i roi hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bob man o'r byd o ran eu dewis o ble i astudio. 

Partneriaid Cydweithredol Cyfredol o fewn y DU

Coleg Barking a Dagenham

Coleg Cambria

Ysgol Dylunio Inchbald

Grŵp NPTC

Partneriaid Cydweithredol Cyfredol y tu allan i'r DU

Academi Global Pathways

Astudiaethau Annibynnol Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Athrofa Marchnata Sri Lanka (SLIM)

Athrofa Technoleg Hong Kong

Campws Dinas Londontec

Chevron Training

CICRA

Coleg Capital Dubai

Coleg Despark

Coleg Gweinyddiaeth Busnes UDC

Coleg Hyder

Coleg MBS Crete

Coleg Prifysgol New Era

Coleg Rheolaeth Princeton

Coleg Rhyngwladol Dimensions

Coleg SHRM

Cymdeithas Rheolaeth Hong Kong

Prifysgol Polytechnig Dalian

Ysgol Busnes ACCRA

Ysgol Masnach Llundain, Dhaka

Cytundebau Mynegiant Cyfredol

Prifysgol Technoleg Awyrofod Guilin, Rhanbarth Guangxi Zhuang, China

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol 2020-21

Cysylltwch â ni

Jo Corless- Rheolwr Partneriaethau

Teresa Cox- Swyddog Partneriaethau Cydweithredol

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch partnerships@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01978 293006.