Blurry Christmas tree lights

PGW Cyfrif lawr i Nadolig

COFRESTRWCH NAWR i chwarae ymlaen!

Ymunwch â ni bob dydd o Rhagfyr 1 – Rhagfyr 24 am ein cyfrif lawr i wyliau gyda siawns o ennill £100, £50 neu £25. Ymwelwch bob dydd i ddarganfod darn newydd o gynnwys gan fyfyrwyr neu staff Prifysgol Glyndwr Wrecsam. Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu sylw, oherwydd y tu ôl i'r drws olaf, gofynnir cwestiwn i chi am yr hyn rydych chi wedi'i weld trwy gydol y mis*.

*Dewisir tri enillydd ar hap mewn ffurf raffl. Dim ond os atebir cwestiwn y rhoddir mynediad i'r raffl. Bydd arian mewn ffurf taleb One4All, ar gael i'w wario mewn dros 130 o frandiau yn y siop ac ar-lein.