A student on a computer

Cefnogi Myfyrwyr

Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr, pryd bynnag y byddech angen. 

Yn WGU, mae help ar gael ichi bob amser. O'n timau sgiliau dysgu ymroddedig i'n cynghorwyr lles a'n cefnogaeth arbenigol, rydyn ni i gyd yma i'ch helpu chi i gyrraedd eich potensial llawn.