Isod y mae ffurflenni y gallwch eu lawrlwytho a'u hanfon i'r Ganolfan Asesu os bydd angen cyn eich apwyntiad asesu.

Os ydych chi eisiau cymorth i gwblhau unrhyw un o'r ffurflenni, neu angen rhagor o gyngor a chyfarwyddyd, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth a Ffurfleni Cyn Asesiad

Ffurflen Diogelu Data

Ffurflen Diogelu Data – Gofynnir am eich caniatâd i'ch manylion a'ch dogfennaeth gael eu cadw ar bapur ac yn electronig, fel y bo'n briodol, gan y Ganolfan Asesu. Lawrlwythwch eich ffurflen yma (pdf format).

Ffurflen Cyn-asesu

Mae'r ffurflen wedi'i chwblhau hon yn cael ei throsglwyddo i'r asesydd cyn eich asesiad fel bod ganddynt fwy o wybodaeth am eich cwrs ac unrhyw gymorth y gallech fod wedi ei dderbyn o'r blaen. Lawrlwythwch eich ffurflen yma (pdf format).

Gwybodaeth a ffurflenni ôl-asesu:

Ôl-asesiad: ‘Beth sy'n digwydd nesaf’ 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys cyfarwyddyd am beth sy'n digwydd yn dilyn eich Asesiad Anghenion. Lawrlwythwch eich ffurflen yma (pdf format).

Ffurflen Werthuso

Mae eich barn yn bwysig i ni. Helpwch ni i wella ein gwasanaeth drwy ddweud wrthym am eich profiad. Lawrlwythwch eich dogfen yma (pdf format).