Nid graddio o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yw diwedd eich taith gyda ni, rydym yn gobeithio mai dim ond y dechrau ydyw. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn byw ac yn gweithio ledled y byd ac rydym yn falch iawn ohonynt i gyd.

Rydym eisiau i chi gael perthynas gydol oes gyda ni a chyda'r cyn-fyfyrwyr eraill sy'n ffurfio Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Rydym yn mwynhau dathlu llwyddiannau ein cyn-fyfyrwyr a chlywed am eu cyflawniadau. Dywedwch wrthym am eich cyflawniadau chi.

Mae cymdeithas y cyn-fyfyrwyr yn cynnig llawer o fanteisio ichi gan gynnwys y cyfle i gadw mewn cyswllt â'ch cyd-cyn-fyfyrwyr, cymorth gyrfaol, ein cylchlythyr i gyn-fyfyrwyr a gostyngiadau ar gyfleusterau'r brifysgol.  Hoffwn glywed oddi wrthych, felly dewch yn rhan o'n cymdeithas i gyn-fyfyrwyr a'n teulu o gyn-fyfyrwyr.

Drwy ymuno â Chymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam byddwch chi'n dod yn rhan o'n teulu o gyn-fyfyrwyr. Rydym eisiau ichi gael perthynas gydol oes gyda ni a chyda'r cyn-fyfyrwyr eraill sy'n rhan o'r gymdeithas.

Mae Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn cynnig y cyfle i chi gadw mewn cyswllt â'ch cyd cyn-fyfyrwyr yn ogystal â:

  • Cymorth gyrfaol
  • Aelodaeth o'r llyfrgell
  • Ein cylchlythyr i gyn-fyfyrwyr
  • Gostyngiad ar logi Lleoliad neu Ystafelloedd ar gyfer Cynhadledd
  • Gostyngiad ar gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Diweddaru'ch manylion

Ydy'ch manylion cyswllt cyfredol gennym? Os nad ydynt, os gwelwch yn dda e-bostiwch alumni@glyndwr.ac.uk er mwyn i ni allu cadw mewn cysylltiad.

Nodwch fod y wybodaeth a gedwir ar ein cronfa ddata yn dod o dan Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) 2018. Mae'r holl fanylion rydym yn eu casglu yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu Prifysgol yn unig a byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac ni chaiff eu rhyddhau i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw.