P'un a ydych yn dysgu rhywbeth newydd neu'n datblygu eich sgiliau presennol, bydd ein hystod o gyrsiau byr yn eich helpu i gymryd y cam nesaf hwnnw.

15fed yn y DU ar gyfer foddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu (Complete University Guide 2022)

A student on a laptop

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Maes pwnc