P'un a ydych yn dysgu rhywbeth newydd neu'n datblygu eich sgiliau presennol, bydd ein hystod o gyrsiau byr yn eich helpu i gymryd y cam nesaf hwnnw.

10 uchaf yn y DU am ansawdd addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2023)

A student on a laptop

Cyrsiau sy'n cyflawni potensial

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a Covid-ddiogel, ar y campws a gynlluniwyd i ateb eich cwestiynau a rhoi cipolwg i chi ar astudio a byw ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Maes pwnc