(Cwrs Byr) Academi broffesiynol hyfforddi chwaraeon

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 1 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon? Bydd y cwrs hwn yn: • Cynnig cyfleoedd i wella a datblygu eich perfformiad a'ch technegau hyfforddi mewn chwaraeon • Cyflwyno amrywiaeth o gysyniadau damcaniaethol i chi ym myd chwaraeon a gweithgarwch corfforol • Darparu dealltwriaeth o agweddau iechyd a diogelwch cynllunio, cyflwyno ac adolyg

Beth fyddwch chin ei astudio

Diwrnod 1

 • Cyflwyniad
 • Rôl hyfforddwr
 • Maeth a hydradu
 • Gofynion corfforol a seicolegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol
 • Rheolau a rheoliadau

Diwrnod 2

 • Dyletswydd gofal
 • Cyfathrebu â chyfranogwyr arferion hyfforddi diogel
 • Sesiynau hyfforddi cynllunio
 • Hyfforddi blaengar

Diwrnod 3

 • Paratoi'r amgylchedd annog adolygu sesiynau hyfforddi
 • Sesiynau ymarferol hunan-ddatblygiad

Diwrnod  4

 • Sesiynau ymarferol
 • Ymarfer myfyriol

Diwrnod 5

 • Cyflwyniad Ymarferol (asesiad) 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.

Addysgu ac Asesu

Tasg asesu: ymarferol (20 munud)

Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr gyflawni gweithgaredd ymarferol 20 munud gan ddefnyddio camp o'u dewis. Bydd y sesiwn yn cynnwys y canlynol:

 • 5 munud o gynhesu
 • Gweithgaredd 10 munud
 • 5 munud yn oeri i lawr

Rhaid i'r myfyriwr gynnal gwiriad diogelwch cyn darparu yn unol â'i asesiad risg ar gyfer y lleoliad cyn ei ddarparu.

Tasg asesu: traethawd ymarfer myfyriol (2000 gair)

Gan ddefnyddio'r sesiynau a gynlluniwyd o fewn tasgau ffurfiannol y modiwl, bydd y myfyriwr yn ysgrifennu traethawd myfyriol sy'n amlinellu eu hymarfer proffesiynol yn briodol. Gan ddefnyddio theori sydd wedi'i harchwilio yn y modiwl, bydd myfyrwyr yn nodi cryfderau presennol yn eu darpariaeth ac yn amlygu meysydd i'w datblygu hefyd er mwyn llywio ymarfer yn y dyfodol.

Bydd y traethawd yn ymgorffori elfennau o bennu nodau a monitro tra'n dangos gallu'r myfyriwr i gynllunio, blaenoriaethu a rheoli eu datblygiad yn effeithiol.

Ffioedd a chyllid

AM DDIM

dyddiadau cyrsiau

I'w gadarnhau