(Cwrs Byr) Avid Pro Tools - Cwrs Lefel Defnyddiwr

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 12 wythnos
  • Lleoliad Dysgu Cyfunol
sound tech student

Pam dewis y cwrs hwn?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynhyrchu cyfryngau ac eisiau dysgu sgiliau technoleg newydd? Bydd y cwrs addysgiadol hwn a ddatblygwyd gan Brifysgol Wrecsam Glyndwr yn dysgu mewnwelediadau meddalwedd Avid Pro Tools a ddefnyddir i olygu cerddoriaeth a sain.

Prif nodweddion y cwrs

  • Mae'r cwrs byr hwn yn ymdrin â chynnwys Cwricwlwm Lefel ‘Defnyddiwr’ Avid Pro Tools ar gyfer cymwysterau 101 a 100.
  • Bydd yn eich cyflwyno i’r cysyniadau meddalwedd a chaledwedd ac yn eich addysgu sut i ddefnyddio technegau a strategaethau golygu cynhyrchiad cyfryngau ar gyfer cydbwyso a chwblhau sain ar gyfer y Cyfryngau.
  • Mae Ardystiad Avid yn cael ei gydnabod ledled y byd ac mae'n helpu gweithwyr proffesiynol i ennill a dangos y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i gynyddu eu gwerth, eu cymhwysedd a’u heffeithiolrwydd yn y diwydiant cyfryngau cystadleuol iawn.

 

 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys y pynciau cyffredinol canlynol ar Lefel Sylfaenol Avid Pro Tools:


1. Cefndir: Hanes Pro Tools ac Egwyddorion Sain Ddigidol
2. Cysyniadau caledwedd a meddalwedd Pro Tools
3. Prosesau Golygu Pro Tools
4. Prosesau Recordio Pro Tools
5. MIDI Pro Tools
6. Prosesau Cymysgu Pro Tools
7. Prosesau Gorffen Pro Tools
8. Llif gwaith diwydiant ar gyfer Pro Tools

Cyflwynir trwy weithgareddau dysgu cyfunol gyda chymysgedd o sesiynau byw, cynnwys ar-lein wedi'i recordio a rhywfaint o bresenoldeb ar y campws.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais am y cwrs hwn, archebwch trwy'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd asesiad Glyndwr gorfodol o ddysgu myfyrwyr ar ffurf Blog wythnosol (hyd canllaw o 300 o eiriau) a chwis ar-lein. Bydd yr ardystiad Avid yn ddewisol ac ar ffurf arholiad ar-lein wedi’i amseru y mae’n rhaid i’n Hyfforddwr Ardystiedig Glyndwr Avid ei goruchwylio.

 

Ffioedd a chyllid

Pris llawn: £600

Staff a myfyrwyr cyfredol WGU: Rhad ac am ddim

 

Dyddiadau'r cwrs

Cwrs 2: Bydd y Cwrs hwn yn cychwyn wythnos yn dechrau’r 25ain Ebrill 2022 ac yn rhedeg am 12 wythnos.

Cwrs 3: Bydd y Cwrs hwn yn cychwyn wythnos yn dechrau’r 4ydd Gorffenaf 2022 ac yn rhedeg am 12 wythnos.

Bydd angen i chi fewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at y cynnwys ac i astudio’r cwrs.