(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Adweitheg

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 12 wythnos
  • Lleoliad Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth o’r defnydd a’r budd sydd i’w gael o Adweitheg i’r myfyrwyr. Mae’r cwrs yn galluogi’r myfyrwyr i ymarfer yn ddiogel ar eu hunain/ffrindiau a theulu.

Prif nodweddion y cwrs

  • Astudiwch agwedd wahanol ar adweitheg bob wythnos
  • Ennill profiad ymarferol
  • Astudiwch ar-lein ac ar y campws

Beth fyddwch chin ei astudio

• Mae Sesiwn 1 ar safle ac yn ymdrin â Chyflwyniad i Adweitheg
• Mae Sesiwn 2 ar safle ac yn ymdrin â Chyflwyniad i Anatomi
• Mae Sesiwn 3 ar safle ac yn ymdrin â Chyflwyniad i gyflyrau cyffredin sy’n ymdrin â systemau a effeithir
• Mae Sesiwn 4 ar safle ac yn ymdrin â Chyflwyniad gyflyrau cyffredin sy’n ymdrin â systemau a effeithir
• Mae Sesiwn 5 ar safle ac yn ymdrin â Mapio Troed a Therminoleg
• Mae Sesiwn 6 ar safle ac yn ymdrin ag Archwiliad troed a Thechnegau Cerdded Bawd
• Mae Sesiwn 7 ar safle ac yn ymdrin â Cherdded bawd ac Agor y parthau
• Mae Sesiwn 8 ar safle ac yn ymdrin â Cherdded bawd ac Agor y parthau
• Sesiynau 9 i 11 fydd yr asesiad ymarferol ar safle
• Bydd sesiwn 12 ar safle gan mai hwn yw’r arholiad theori ac ymarferol

Mae sesiynau ar safle ac ar-lein yn 3 awr o hyd.

Addysgu ac Asesu

Arholiad, asesiadau ymarferol a theori

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau