(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 1 diwrnod
 • Lleoliad Wrecsam
facial reconstruction

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs byr undydd hwn wedi’i gynllunio i gyflwyno a datblygu egwyddorion sylfaenol anthropoleg a chelfyddyd fforensig a ddefnyddir wrth ail-greu wyneb at ddibenion fforensig. Bydd myfyrwyr yn astudio’r brif wybodaeth wyddonol a’r defnydd ymarferol creadigol er mwyn ail-greu wyneb yn llwyddiannus o weddillion dynol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cymryd rhan mewn ystod o weithdai ymarferol a darlithoedd wedi’u cynnal mewn un diwrnod.
 • Herio’r hyn roeddech yn ei wybod am y pwnc mewn seminarau trafod.
 • Datblygu sgiliau annibynnol a gweithio mewn tîm.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb at ddibenion Fforensig
 • Adnabod Rhyw gan ddefnyddio’r Penglog
 • Adnabod Oedran ar adeg y Farwolaeth gan ddefnyddio’r Penglog
 • Ail-greu Wyneb 2D
 • Astudiaethau Achos
 • Ail-greu Wyneb 3D gan ddefnyddio clai

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

 

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno portffolio sy’n cynnwys ystod o ddeunyddiau sy’n berthnasol i ail-greu wyneb at ddibenion fforensig a’r sgiliau celfyddydol ac anthropolegol sy’n sail i hyn. Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i ail-greu wyneb dynol ar ffurf 2D a 3D. 

 

Ffioedd a chyllid

£45

Dyddiadau'r Cwrs

Dydd Llun Ionawr 17 2022

Dydd Sadwrn Ebrill 9 2022

Dydd Mercher Gorffennaf 13 2022

TypeError: Cannot call method "getContent" of null