(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Bêl-Droed Cerdded

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 6 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam
Football coaching students

Pam dewis y cwrs hwn?

Pêl-droed cerdded yw pêl-droed heb orfod rhedeg! Mae chwarae’r gêm ar gyflymder sydd mwy o fewn cyrraedd y chwaraewr yn dileu rhwystrau ac yn sicrhau bod rhagor yn gallu chwarae. Mae’r gamp ar gael i’r rheiny sydd am barhau i chwarae pêl-droed, ond a allai fod wedi cael eu gorfodi i roi’r gorau iddi oherwydd oed, anaf ac ati.

Mae poblogrwydd y math hwn o chwaraeon yn tyfu ac mae’r cwrs byr hwn yn rhoi arweiniad pellach i unigolion ar gynnal sesiynau pêl-droed cerdded ar gyfer grwpiau cymdeithasol amrywiol. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu cyfunol, gyda 10 awr o ddysgu ar-lein ac 1 diwrnod llawn o ddysgu ymarferol wyneb yn wyneb  
 • Helpu i ennyn diddordeb pobl mewn pêl-droed, pobl o oedran a gallu amrywiol 
 • Dysgu sut i gynnal sesiynau pêl-droed cerdded 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Pwrpas a Manteision Pêl-droed dan Gerdded
 • Rheolau a Rheoliadau
 • Gwahanol Grwpiau Poblogaeth
 • Ymgysylltu â'r Gymuned
 • Peryglon Anafiadau
 • Profion Sgrinio Anafiadau ac Ail-brofion
 • Dylunio Sesiwn
 • Technegau Cynhesu ac Oeri
 • Allbwn Technegol a Thactegol
 • Dadansoddiad o Ddangosyddion Perfformiad Gwahanol

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais, ewch i'r siop ar-lein

Addysgu ac Asesu

Bydd portffolio yn darparu tystiolaeth o daith y myfyriwr ar y cwrs. O fewn y portffolio a adeiladwyd ymlaen llaw, bydd sawl taflen waith sy'n ymwneud â chynnwys sy'n ansyncronaidd â chynnwys ar-lein y modiwl. Bydd gofyn i'r myfyriwr gwblhau'r tasgau portffolio yn dyst o'u hymgysylltiad gyda'r modiwl.

Bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau asesiad llafar.  Yn Rhan 1, bydd gofyn i'r myfyrwyr ddylunio sesiwn pêl-droed dan gerdded 45 munud ar gyfer demograffig penodol o fewn cymdeithas. Bydd y sesiwn yn cynnwys yr adrannau canlynol:

• Cynhesu

• Ymarfer Technegol

•SSG

• Oeri

Yn Rhan 2, bydd y myfyriwr yn cyflwyno/trafod y sesiwn gyda'r arweinydd modiwl ac yn cymryd rhan mewn 10 munud o gwestiynau yn ymwneud â'r sesiwn.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

28 Mawrth 2022