(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Bodlediadau

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 9 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
microphone in front of laptop

Pam dewis y cwrs hwn?

Diddordeb mewn dysgu mwy am bodlediadau a sut i greu eich podlediad eich hun? Os oes gennych safbwyntiau i'w rhannu ar bynciau neu ddigwyddiadau penodol ac eisiau mynegi eich barn, ymunwch â'r cwrs hwn i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y broses o greu podlediadau, y sgiliau a'r dechnoleg sy'n gysylltiedig ac i roi cynnig ar greu un eich hunain.

Prif nodweddion y cwrs

 • Sesiynau ymarferol
 • Dysgwch y prosesau digidol a'r sgiliau allweddol sy'n ymwneud â chreu podlediad
 • Enillwch brofiad yn defnyddio stiwdio podledu a recordio ar leoliad.
 • Datblygwch eich gallu technegol i recordio, golygu a chymysgu.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Trin Sain
 • Darpariaethau a Llwyfannau
 • Technegau Golygu
 • Technegau Meistroli
 • Technegau a Gweithredu Meicroffon
 • Consolau Cymysgu a thechnegau
 • Hyrwyddiadau, Bympars a Stings
 • Hanfodion Stiwdio
 • Strwythuro eich Podlediad

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais am y cwrs, ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o ddarlithoedd ar-lein, cyfres o ddosbarthiadau rhyngweithiol a sesiynau technegol ymarferol mewn stiwdio podledu.

Bydd sesiynau ymarferol yn digwydd 4pm - 6pm ar ddydd Mercher yn Adeilad Canolfan y Diwydiannau Creadigol.

Bydd yna hefyd ymarferion hunan-ddysgu er mwyn ichi gwblhau tua 2 awr o astudiaeth bob wythnos.

Asesiad: Bydd angen cynhyrchu portffolio o recordiadau addas yn cyfuno amrywiaeth o dechnegau recordio a golygu i'w podledu yn arddangos dealltwriaeth o'r broses recordio a chynhyrchu fel asesiad ar gyfer y cwrs hwn.

 

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau cwrs

25 Mai 2022