(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Broffesiynau Iechyd Cysylltiedig

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 8 wythnos
  • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Physio & OT students outside

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r modiwl hwn wedi'i anelu at bobl sy'n ystyried astudio, neu sydd â diddordeb mewn ehangu eu gwybodaeth am Broffesiynau Iechyd Cysylltiedig (AHPs). Bydd myfyrwyr yn cael mewnwelediad i werthoedd a chwmpas y proffesiynau hyn a sut maent yn gweithio ar y cyd fel rhan o dîm gofal iechyd ehangach.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal dros gyfnod o 8 wythnos fel a ganlyn.

  1. Ymarfer Proffesiynol - Cyflwyniad i gyd-destunau a lleoliadau’r cwrs, gwerthoedd, ymddygiadau a moeseg gofal iechyd (cydamserol)
  2. Cyflwyniad i Ffisiotherapi - Trosolwg o weithio yn y proffesiwn, cymwysterau, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol (cydamserol)
  3. Cyflwyniad i Faeth a Deieteg - Trosolwg o weithio yn y proffesiwn, cymwysterau, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol (cydamserol)
  4. Cyflwyniad i Therapi Iaith a Lleferydd - Trosolwg o weithio yn y proffesiwn, cymwysterau, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol (cydamserol)
  5. Cyflwyniad i Therapi Galwedigaethol - Trosolwg o weithio yn y proffesiwn, cymwysterau, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol (cydamserol)
  6. Cyflwyniad i Barafeddygaeth - Trosolwg o weithio yn y proffesiwn, cymwysterau, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol (cydamserol)
  7. Cyflwyniad i Arfer yr Adran Llawdriniaethau - Trosolwg o weithio yn y proffesiwn, cymwysterau, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol (cydamserol)
  8. Crynodeb o’r Modiwl ac Asesiad - Sgiliau cyflogadwyedd a gyrfaoedd ar gyfer AHPs a chanllawiau ar gyfer asesiad ysgrifenedig 2 (cydamserol)

Addysgu ac Asesu

Asesiad 1  - cwis ar-lein

Asesiad 2 - datganiad myfyriol

Disgwylir i fyfyrwyr gyrraedd 40% mewn asesiadau.

Ffioedd a chyllid

RHAD AC AM DDIM