(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Chwaraeon, Ymarfer Corff a Iechyd

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 9 diwrnod
 • Lleoliad Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno myfyrwyr i gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff. Bydd y cwrs yn addysgu myfyrwyr ar amrywiaeth o bynciau sy'n cwmpasu'r disgyblaethau gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff (seicoleg, biomecaneg, dadansoddi perfformiad, ffisioleg, maeth, anaf chwaraeon ac adsefydlu, iechyd a gweithgaredd corfforol a hyfforddi).

Beth fyddwch chin ei astudio

Rhan 1:

 • Cyflwyniad i chwaraeon, ymarfer corff ac iechyd.
 • Argyfwng anactifedd.
 • Sut mae ffisioleg ymarfer corff yn cael ei ddefnyddio ar gyfer poblogaethau clinigol. 

Rhan 2:

 • Cyflwyniad i seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff.
 • Sut mae ymyriadau'n cael eu defnyddio i gefnogi athletwyr. 

Rhan 3:

 • Biomecaneg - Gwybod sut rydyn ni'n symud i wella perfformiad.
 • Dadansoddi ac adrodd tactegol mewn lleoliad Undeb Rygbi. 

Rhan 4:

 • Y cynnydd a'r anfanteision o reoli pêl-droed.
 • Tueddiadau tactegol o fewn pêl-droed. 

Rhan 5:

 • Cryfder a chyflyru: hyfforddiant ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff. 

Rhan 6:

 • Cyflwyniad i anaf chwaraeon ac adsefydlu.
 • Paratoi ar gyfer cystadlu, persbectif adsefydlu chwaraeon graddedig. 

Rhan 7:

 • Ystyriaethau twf ac aeddfedu yn natblygiad chwaraewyr pêl-droed.
 • Defnyddio chwaraeon penodol fel gyrwyr ar gyfer cynyddu gweithgaredd corfforol (cerdded pêl-droed). 

Rhan 8:

 • Cyflwyniad i faeth ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff. 

Rhan 9:

 • Cymhorthion ergogenig mewn chwaraeon: y da, y drwg a'r hyll. 

Ar gyfer y cwrs, darperir un sesiwn ar y campws ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, a bydd gweddill y cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu, ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno cyflwyniad (wedi'i recordio ymlaen llaw ddim yn fyw) ac yna'n cymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb 5 munud (yn fyw).

Ffioedd a chyllid

£50

dyddiadau cyrsiau

22 Awst 2022