(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ddylunio

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 9 wythnos
  • Lleoliad Wrecsam
A graphic design student uses her tablet in a classroom

Pam dewis y cwrs hwn?

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddylunio graffig? Os oes, bydd y cwrs byr hwn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn berffaith i chi. Bydd myfyrwyr yn dysgu am gysyniadau sylfaenol dylunio graffeg yn cynnwys i ddefnyddio pecynnau perthnasol meddalwedd Adobe.

Prif nodweddion y cwrs

  • Yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am gysyniadau dylunio graffeg. 
  • Bydd myfyrwyr yn astudio yr hanfodion lliw, teipograffeg a chynllun.
  • Bydd yn cyflwyno myfyrwyr i becynnau perthnasol meddalwedd Adobe i helpu i gynhyrchu gwaith dylunio graffeg megis hysbysebion, logos neu bosteri. 
     

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal dros gyfnod o tua 9 wythnos ar ein Hysgol Celfyddydau Creadigol, 49-51 Regent Street, Wrecsam, gyda phwnc gwahanol yn cael i astudio bob wythnos.

Cyflwyniad i Ddylunio Graffeg - Wrexham Glyndŵr University

• Wythnos 1 - Cyflwyniad - gwneud ymchwil ar arddulliau a fformatau
• Wythnos 2 - Cysyniad braslunio a sgiliau gosod - ymarfer braslunio a bloc-lythrennu
• Wythnos 3 - Teipograffeg - cyflwyniad i Illustrator
• Wythnos 4 - Eiconograffi - Darlunio gydag Illustrator
• Wythnos 5 - Cyflwyniad i hysbysebu a dylunio posteri - Cyflwyniad i InDesign
• Wythnos 6 - Damcaniaeth lliw - Gosod InDesign
• Wythnos 7 - Cyflwyniad i ddylunio logo - dylunio logo
• Wythnos 8 - Cyflwyniad i ddylunio golygyddol - dylunio set o dudalennau
• Wythnos 9 - Cyflwyniad (dewis o logos, golygyddol, neu friff poster)

 

 

 

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Os hoffech wneud cais am y cwrs hwn, archebwch ar-lein trwy ein siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd y myfyrwyr yn cynhyrchu eu prosiect terfynol ar ffurf un ai logo, darn golygyddol neu friff poster. Bydd hyn yn dangos eu dealltwriaeth am y feddalwedd gyhoeddi berthnasol a sut i ddyfeisio strategaeth ddylunio graffeg.

 

Ffioedd a chyllid

Pris llawn: £150

Staff a myfyrwyr cyfredol WGU: Rhad ac am ddim

Gwybodaeth am y cwrs

5ed Gorffennaf 2022