(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Dechnegau Tylino

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 12 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
close up of hands on back, giving a massage

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth o’r defnydd a’r budd sydd i’w gael o dylino i’r myfyrwyr, dealltwriaeth o’r theori a’r ymarferol. Mae’r cwrs yn galluogi’r myfyrwyr i ymarfer yn ddiogel ar eu hunain/ffrindiau a theulu.

Prif nodweddion y cwrs

 • Astudiwch agwedd wahanol ar dechnegau tylino bob wythnos
 • Ennill profiad ymarferol
 • Astudiwch ar-lein ac ar y campws

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Mae Sesiwn 1 ar safle ac yn ymdrin â Chyflwyniad i Anatomi ac Amgylchedd Clinigol
 • Mae Sesiwn 2 ar safle ac yn ymdrin â Chyflwyniad i Anatomi ac Amgylchedd Clinigol
 • Mae Sesiwn 3 ar safle ac yn ymdrin â Thechnegau Tylino / Hunan Dylino
 • Mae Sesiwn 4 ar safle ac yn ymdrin â Thechnegau Tylino / Hunan Dylino
 • Mae Sesiwn 5 ar safle ac yn ymdrin â Chyflwyniad i Olewau Cario
 • Mae Sesiwn 6 ar safle ac yn ymdrin â Lleoli claf / gwyleidd-dra / cyfathrebu
 • Mae Sesiwn 7 i 11 i gyd ar safle yn sesiynau ymarferol
 • Sesiwn 12 fydd yr arholiad ac asesiadau theori ac ymarferol ar safle

Mae sesiynau ar safle ac ar-lein yn 3 awr o hyd.

Addysgu ac Asesu

Arholiad, asesiadau ymarferol a theori

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau