(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Drin Cŵn Chwilio

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 2 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein, Northop

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch ddysgu’r sgiliau a chael y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sylfaenol sy’n angenrheidiol i Hyfforddwyr Cŵn Chwilio i sicrhau gwasanaeth ar lefel broffesiynol. Bydd y cwrs hwn yn helpu i’ch paratoi at yr hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer gyrfa yn y maes hwn, ac yn rhoi’r cyfle i chi wneud gwaith ymarferol yn efelychu tîm hyfforddi cŵn chwilio.

Prif nodweddion y cwrs

 • Datblygwyd ar y cyd ag UK-K9 Training for Excellence 
 • Wedi’i gymeradwyo gan NASDU (Cymdeithas Genedlaethol ar gyfer Defnyddwyr Cŵn Diogelwch) 
 • Dysgu cyfunol, sef ar-lein ac mewn person 
 • Sesiynau ymarferol yn efelychu gwaith tîm cŵn chwilio. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

 • Cyflwyniad i Rinweddau Triniwr a Chŵn
 • Egwyddorion Hyfforddi Chwilio
 • Rheoli a Dulliau Chwilio
 • Cofnodi a Dogfennaeth
 • Cŵn Diogelwch Arbenigol a Darganfod
 • Cynllunio Hyfforddiant a Gyrfa

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais am y cwrs, ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Byddwch angen cwblhau dau asesiad:

1. Bydd yr asesiad cyntaf yn ymarfer chwilio ffug, lle byddwch yn chwarae rôl aelod o dîm trin cŵn chwilio ac yn gorfod cynllunio a gwneud ymarfer chwilio.

2. Bydd yr ail yn gofnod myfyriol ar eich perfformiad ar y gweithgaredd chwilio ffug.

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau cyrsiau

Rhaid cwblhau dysgu ar-lein rhwng 1 Awst 2022 a 15 Awst 2022
2 ddiwrnod o weithgarwch ymarferol ar gampws Llaneurgain ar 17 a 18 Awst 2022.