(Cwrs Byr) Cyflwyniad i hanes Cymru

Manylion cwrs

  • Lleoliad Wrecsam
Welsh flag on campus

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i’r prif drobwyntiau diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol yn hanes Cymru. Cewch ddysgu am ddigwyddiadau allweddol yn ein hanes drwy fynd ati’n ymarferol i archwilio ac ymchwilio i ffynonellau hanesyddol.

Byddwch yn datblygu’r gallu i ganfod a defnyddio tystiolaeth yn ogystal â mireinio eich sgiliau i ddychmygu ac ail-lunio’r gorffennol.

Prif nodweddion y cwrs

  • Astudio hanes Cymru – o’r traddodiad Celtaidd a’r iaith Gymraeg i drobwyntiau diwylliannol allweddol.
  • Dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd byr a gweithdai i annog dadansoddi deunydd ffynhonnell.
  • 10 credyd Addysg Uwch ar ôl cwblhau’r cwrs.

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Lleoli Cymru mewn amser a lle
  • O draddodiad Celtaidd i ddiwylliant Fictoraidd: creu llinell amser o bobl a lleoedd
  • Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg
  • Digwyddiadau allweddol diwylliannol
  • Cymru yn yr Oes Fodern

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu a thalu am eich lle ewch i'r siop ar-lein.

Mae'r cwrs hwn yn agored i nifer penodol o gyfranogwyr a bydd y taliadau'n cael eu dychwelyd yn llawn os nad yw'r cwrs yn recriwtio digon o bobl.

 

Addysgu ac Asesu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy sesiynau dysgu gweithredol wedi'u harwain gan diwtoriaid. Bydd gweithdai grŵp bach yn cael eu defnyddio i archwilio'r deunyddiau ffynhonnell sylfaenol. Bydd y myfyrwyr yn cael eu cefnogi yn y cyflwyniad ymarferol hwn drwy amrywiaeth o adnoddau papur a digidol. Cynhelir sesiynau tiwtorial i gynorthwyo myfyrwyr gyda'r broses o gyflwyno a chwblhau'r portffolio.

 

Ffioedd a chyllid

£150

Dyddiadau’r Cwrs

Bydd y cwrs byr 9 wythnos hwn yn cael ei gyflwyno trwy gyfuniad o sesiynau ar y campws a dysgu ar-lein ar nos Fercher rhwng 6pm – 8pm yn y blociau canlynol ar draws y flwyddyn:

  • Dydd Mercher 6ed Gorffenaf 2022 - Dydd Mercher 31af Awst 2022