(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Iechyd Cyhoeddus a Llesiant

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 12 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Dewch i ddatgelu rhai o’r problemau sy’n peri her i iechyd, iechyd meddwl a lles pobl yn y gymdeithas sydd ohoni, yn ogystal â strategaethau unigol a chymunedol i hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a lles mewn cyfnod anodd.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cwrs hygyrch a hyblyg – cewch astudio yn eich amser eich hun.
 • Ystyried a holi sut beth fyddai system iechyd y cyhoedd sy’n gydnerth ac yn ymatebol.
 • Cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithiol (VLE) fel cwisiau, fforymau trafod a gweithgareddau adfyfyrio.
 • Mae’n ddi-dâl.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Llesiant mewn byd sy'n parhau i newid
 • Beth yw iechyd cyhoeddus?
 • Rhoi 'pobl' wrth galon iechyd cyhoeddus!
 • Problemau enbyd: Anghydraddoldeb
 • Problemau enbyd: Pendemig byd-eang
 • Problemau enbyd: Iechyd meddwl
 • Problemau enbyd: Gordewdra
 • Problemau enbyd: Defnyddio sylweddau'n gyfreithlon ac anghyfreithlon
 • Strategaethau: Presgripsiynu cymdeithasol
 • Strategaethau: Addysg iechyd
 • Strategaethau: Datblygu cymunedol
 • Datblygu system iechyd cyhoeddus atebol a gwydn

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu lle ewch i'n siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Mae dau asesiad ar gyfer y cwrs byr hwn, fydd yn galluogi cyfranogwyr i edrych ar y pynciau a ymdriniwyd â nhw o fewn y cwrs, sy'n denu eu diddordeb fwyaf.

Ar gyfer asesiad 1, gofynnir i gyfranogwyr gymryd rhan mewn nifer o fforymau trafod ar heriau allweddol iechyd, iechyd meddwl a llesiant, a'r hyn sy'n eu hachosi.

Ar gyfer asesiad 2, gofynnir i gyfranogwyr ysgrifennu traethawd myfyriol ar strategaethau posib ar gyfer hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a llesiant mewn cyfnod heriol.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn ar ddydd Mercher 4 Mai 2022 ac yn rhedeg am 12 wythnos hyd at 20 Gorffennaf 2022. Bob 3 wythnos, bydd gan y cwrs hwn sesiwn fyw ar y campws. Cynhelir y sesiwn fyw gyntaf ar 4 Mai 2022. 

TypeError: Cannot call method "getContent" of null