(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Seiberddiogelwch

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 9 wythnos
 • Lleoliad Ar-lein
Looking at code

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch ddysgu’r wybodaeth sylfaenol ynghylch diogelwch cyfrifiaduron, bygythiadau seiber sylfaenol a’r technegau cyfatebol i’w canfod ac i amddiffyn. Bydd cysyniadau craidd am ddiogelwch, terminoleg, technolegau a sgiliau seiberddiogelwch proffesiynol yn cael eu cyflwyno i chi trwy astudiaethau achos ac arbrofion.

Prif nodweddion y cwrs

 • Astudio ar-lein yn eich amser eich hun.
 • Datblygu eich gwybodaeth am gysyniadau, problemau a rhwydweithiau seiberddiogelwch.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cyflwyniad i ofod seiber a diogelwch seiber: diogelwch cyfrifiadurol, diogelwch gwe, diogelwch system weithredu, diogelwch diwifr/rhwydwaith, diogelwch symudol, diogelwch rhaglennu.
 • Cysyniadau a therminoleg seiberddiogelwch: hanfodion amgryptio a chryptograffeg, platfform rhithwir, cwmwl, protocolau, hacio, maleiswedd, feirws, botrwydau, pentest, arfer/safonau diogelwch gwybodaeth.
 • Sylw sylfaenol i feddalwedd diogelwch: meddalwedd gwrth-feirws, arogleuon pecyn, gwrth-ysbiwedd, meddalwedd ymyrraeth canfod/amddiffyn, meddalwedd fforensig ddigidol, meddalwedd pentest.
 • Trosolwg rhagarweiniol o ddiogelwch rhwydwaith: mathau o rwydweithiau, protocolau rhwydwaith, diogelwch ac amddiffyn rhwydwaith, VPNs, cyfluniad/cynnal a chadw wal dân, ymyrraeth rhwydwaith a systemau canfod.
 • Y ffactor dynol mewn diogelwch: mecanweithiau awdurdodi, materion defnyddioldeb, dadansoddi a rheoli risg, moeseg seiber, bwlio seiber, ymosodiadau cyfryngau cymdeithasol.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

 • Prawf 1.5 awr i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o ddeunydd holl gynnwys y modiwl.
 • Aseiniad yn seiliedig ar gwblhau cyfres o dasgau neu senario astudiaeth achos benodol yn llwyddiannus. Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu adroddiad (tua 2000 gair fel cyfanswm) yn manylu ar ganfyddiadau’r ymchwiliad.
 • Prawf ymarferol 2 awr i asesu’r ddealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol a’u cymhwysiad ymarferol.

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r Cwrs

Cwrs 1: Bydd y Cwrs hwn yn cychwyn wythnos yn dechrau’r 31ain Ionawr 2022.

Cwrs 2: Bydd y Cwrs hwn yn cychwyn wythnos yn dechrau’r 25ain Ebrill 2022.

Cwrs 3: Bydd y Cwrs hwn yn cychwyn wythnos yn dechrau’r 4ydd Gorffenaf 2022.

Bydd angen i chi fewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at y cynnwys ac i astudio’r cwrs.

*Sylwch* Dim ond unwaith y mae angen i unigolion archebu’r cwrs, mae’r gwahanol gyrsiau’n cyfeirio at wahanol ddyddiadau cychwyn ac mae gan bob un yr un cynnwys.