(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Weithio yn y Diwydiant Rasio

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 6 diwrnod
  • Lleoliad Northop
custom course image

Pam dewis y cwrs hwn?

Wedi'i leoli yn Bridfa Clwyd, Owrtyn, bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth i chi am y diwydiant rasio a’r cyfleoedd sydd ar gael yn y sector. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn darlithoedd a fydd sesiynau ymarferol ar gael lle byddwn yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen yn y diwydiant. Bydd y cwrs hefyd yn rhoi cyfle i fanteisio ar ymweliadau addysgol.

Prif nodweddion y cwrs

• Cyfuniad o theori ac ymarfer
• Cyflawnir gan weithwyr proffesiynol y diwydiant rasio
• Mynediad i gyfleusterau ymarferol ardderchog
• Ymweliadau ag iardiau a chaeau rasio i ategu’r cyflawniad
• Sgwrs â milfeddyg

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs byr yn cynnwys:

  • Mewnwelediad i strwythur y diwydiant rasio a’r gyrfaoedd sydd ar gael.
  • Diwrnodau ymarferol ar iardiau a fydd yn cynnwys - iechyd ceffylau perfformio, ffitrwydd a thrin, gosod tac, rygiau a rhwymynnau, rhoi ceffylau ar gerddwr ceffylau a golchi a gofal ar ôl ymarfer corff.
  • Ymweliadau addysgol megis ymweliad March a Cheffylau Tryryw, ymweliad Rheoli Cae Rasio ac ymweliad ag Iard Rasio
  • Sgwrs â milfeddyg

Gofynion mynediad a gwneud cais

Profiad o’r diwydiant ceffylau un ai o fod yn berchen ar geffyl neu weithio neu astudio yn y diwydiant.

Addysgu ac Asesu

Asesir myfyrwyr drwy ddarn o waith ysgrifenedig a fydd yn eu galluogi nhw i archwilio eu haddasrwydd ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y diwydiant rasio, a thrwy gyflawni ystod o dasgau ymarferol sydd fel arfer yn ofynnol gan gyflogwyr yn y diwydiant rasio.

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r Cwrs

4 Gorffennaf 2022 tan 9 Gorffennaf 2022