(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Wneud Printiau

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 9 wythnos
  • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r dosbarth min nos yma yn cynnwys cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i rai o brif dechnegau gwneud printiau mewn stiwdio.

Prif nodweddion y cwrs

  • Mae’r dosbarthiadau yn rhai bychain gan ganiatáu mynediad da i staff a chyfleusterau.
  • Yn dilyn arddangosiad o dechneg printio a chyflwyniad i drin deunyddiau ac offer yn ddiogel, fe’ch anogir i archwilio eich syniadau ar gyfer cynhyrchu delweddau.
  • Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pobl gydag ychydig neu ddim profiad o wneud printiau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau gwneud printiau yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu gwneud printiau intaglio a cherfwedd; monoprint; torlunio pren; colagraff, ysgythru sych a thorri leino. Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio unigol eich hun gan ddefnyddio dulliau abrofol a arweinir gan arddangosiadau o brint mewn ymarfer.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y dyddiad cau ar gyfer cadw lle ar y cwrs hwn yw wythnos cyn y dyddiad dechrau.

Addysgu ac Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Ffioedd a chyllid

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

 

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau’r cwrs

Yn dechrau ar Ionawr 31 2023

 

Dyddiadau cychwyn dyfodol:

  • Ebrill 18 2023
  • Mehefin 27 2023

 Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb