(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Wneud Printiau

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 9 wythnos
  • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r dosbarth min nos yma yn cynnwys cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i rai o brif dechnegau gwneud printiau mewn stiwdio.

  • Mae’r dosbarthiadau yn rhai bychain gan ganiatáu mynediad da i staff a chyfleusterau.
  • Yn dilyn arddangosiad o dechneg printio a chyflwyniad i drin deunyddiau ac offer yn ddiogel, fe’ch anogir i archwilio eich syniadau ar gyfer cynhyrchu delweddau.
  • Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pobl gydag ychydig neu ddim profiad o wneud printiau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau gwneud printiau yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu gwneud printiau intaglio a cherfwedd; monoprint; torlunio pren; colagraff, ysgythru sych a thorri leino. Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio unigol eich hun gan ddefnyddio dulliau abrofol a arweinir gan arddangosiadau o brint mewn ymarfer.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Ffioedd a chyllid

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

Dyddiadau’r cwrs

Bydd y cwrs byr 9 wythnos hwn yn rhedeg nos Iau rhwng 6:30pm – 8:30pm yn y blociau canlynol ar draws y flwyddyn:

  • Dydd Iau 7fed Gorffenaf 2022 - Dydd Iau 1af Medi 2022