(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Wyddoniaeth Perfformiad mewn Pêl-droed

Manylion cwrs

  • Lleoliad Ar-lein
Two students playing football on the 3G pitch at Colliers Park training ground

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn eich amlygu i'r diweddaraf mewn gwyddoniaeth pêl-droed drwy archwilio egwyddorion, strategaethau a thactegau perfformiad a fabwysiadwyd gan glybiau elît i wneud y mwyaf o berfformiad eu chwaraewyr a'u timau.

Prif nodweddion y cwrs

  • Mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno’n gyfan gwbl ar-lein ac ar eich cyflymder eich hun.
  • Cwblhau tasgau rhyngweithiol ar-lein.
  • Archwiliwch sut mae chwaraewyr / timau pêl-droed yn defnyddio egwyddorion gwyddoniaeth perfformiad i wneud y gorau o berfformiad ar y cae.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â'r unedau canlynol:

Uned 1: Gofynion pêl-droed proffesiynol: Effaith ffisiolegol y gêm
Uned 2: Datblygu Gwytnwch mewn Pêl-droed: Datblygu Sgiliau Meddwl
Uned 3: Adeiladu a datblygu model gêm: Ail-ddehongli Cyfnodau Hyfforddi Tactegol
Uned 4: Strategaethau lleihau anafiadau mewn pêl-droed proffesiynol
Uned 5: Arweinyddiaeth a Diwylliant ar gyfer Pêl-droed Perfformiad Uchel
Uned 6: Tueddiadau presennol mewn timau pêl-droed Ewropeaidd blaenllaw: Meddiant
Uned 7: Maeth pêl-droed & rôl y maethegydd
Uned 8: Microgylch hyfforddi pêl-droed cystadleuol: Strwythur a chyfiawnhad

Bydd myfyrwyr yn cwblhau 16 awr o astudio ar-lein, tua 12 awr o dasgau rhyngweithiol ar-lein a thua 6 awr o ddysgu annibynnol. Bydd myfyrwyr hefyd yn trefnu 2 gyfarfod ar-lein gydag arweinydd y cwrs er mwyn cwblhau'r cwrs hwn.

 

Addysgu ac Asesu

Bydd yr asesiad ar ffurf holiadur amlddewis a bydd angen i fyfyrwyr gyflawni 80% neu uwch i'w basio.

Ffioedd a chyllid

£99

Dyddiadau'r cwrs

2 Mai 2022

Bydd y myfyrwyr yn cael 3 mis i gwblhau’r cwrs.