(Cwrs Byr) Cyfrif i Lawr at Rifedd mewn Nyrsio

Manylion cwrs

  • Lleoliad Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

A ydych chi'n ystyried gyrfa mewn nyrsio ond yn credu nad oes gennych y cymwysterau cywir? Gall hwn fod y modiwl delfrydol i chi.

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Archwilio sgiliau mathemategol sylfaenol
  • Archwilio gallu rhifedd - gofynion ar gyfer nyrsio
  • Trawsnewidiadau ar gyfer Nyrsio
  • Strategaethau i gefnogi gwella sgiliau rhifedd
  • Pwysigrwydd diogelwch Cleifion
  • Defnyddio TGCh ac offer electronig ac adnoddau i gefnogi sgiliau rhifedd
  • Gosod targedau datblygu personol
  • Trefnu a chynllunio eich astudiaeth eich hun

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw lle ar y cwrs hwn, ebost admissions@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Arholiad ar-lein.

Ffioedd a chyllid

Arholiad ar-lein.

Dyddiadau Cyrsiau

22 Mehefin 2022