(Cwrs Byr) Cymorth Cyntaf Ceffylau a Rheoli Stabl

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 10 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam
Equine - lady and pony

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn ehangu addysg a gwybodaeth y myfyrwyr am y diwydiant ceffylau o safbwynt trin ac atal anafiadau a salwch ceffylau ynghyd â sgiliau rheoli er mwyn sicrhau lles ceffylau ar y lefel uchaf.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r cwrs byr hwn yn addas ar gyfer perchnogion ceffylau preifat, pobl sy’n gweithio yn y diwydiant ceffylau ar hyn o bryd neu’r rheiny sydd â diddordeb mewn rheoli stablau ceffylau a chymorth cyntaf i geffylau.
 • Cynhelir y cwrs hwn ochr yn ochr â Practis Milfeddygol Ceffylau Heath.
 • Cewch brofiad ymarferol yn trin anafiadau, technegau rhwymo arbenigol, adnabod cloffni a gwirio iechyd ceffylau.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Rheoli Stabl a Chymorth Cyntaf Ceffylau - Gwiriadau iechyd, Pasbort, Y corff
 • Sgorio cyflwr a phwyso - Sut i gynnal pwysau iach, Ffurfio dognau 
 • Pwyso (pont pwyso) - Sgorio cyflwr ymarferol, Asesu cryfder
 • Cymorth cyntaf brys - Gofalu am geffyl sydd ar gyfnod gorffwys
 • Anafiadau ac anhwylderau cyffredin - Trin anafiadau ac anhwylderau cyffredin
 • Rhwymo a gwisgo anafiadau - Gwiriadau cyn prynu
 • Gofal deintyddol - Gofal traed a gefail
 • Mae sesiynnau hefyd yn cael ei gynnig ar ein campws Llaneurgain

Mae'r addysgu yn 36 awr dros 10 wythnos

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Cymorth cyntaf ymarferol - arddangos y gallu i ymgymryd â gwiriadau iechyd, gan gynnwys gwirio Tymheredd, curiad calon ac anadlu'r ceffylau, gwneud profion am ddehydrad a chylchrediad. Gosod rhwymyn cymorth cyntaf ac asesu ceffyl am gloffni.

Prawf Ysgrifenedig - a fydd yn cynnwys cwestiynau mewn perthynas â rheoli ceffylau sydd angen gofal arbenigol. Gall hyn gynnwys: Trin anafiadau ac anhwylderau bychan, cymorth cyntaf brys, cynlluniau gofal iechyd, gofal traed, anatomi a deintyddol. Cwestiynau amlddewis ac atebion byr.

Pan fo'r sesiynau yn cael eu cynnal ym Practis Milfeddygol Ceffylau Heath ar gyfer yr asesiad ymarferol, cyrhaeddwch yn barod i drin ceffylau, gyda hetiau, menig a bŵts iard priodol.

Mae sesiynnau hefyd yn cael ei gynnig ar ein campws Llaneurgain

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r cwrs

8 Medi 2022