(Cwrs Byr) Cymorth Gweithredol Cwn

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 2 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae poblogrwydd cŵn chwilio ac achub wedi’i gofnodi’n eang, ac mae’r galw am rolau sy’n cefnogi hyn yn cynyddu. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chŵn gweithio i gwblhau peth hyfforddiant ymarferol, ond nid o reidrwydd y bobl sydd eisiau dod yn hyfforddwyr cŵn chwilio.

Prif nodweddion y cwrs

 • Datblygwyd ar y cyd agUK-K9 Training for Excellence 
 • Wedi’i gymeradwyo gan NASDU (Cymdeithas Genedlaethol ar gyfer Defnyddwyr Cŵn Diogelwch) 
 • Dysgu cyfunol ar-lein ac mewn person 

Beth fyddwch chin ei astudio

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

 • Rolau a Chyfrifoldebau mewn Cymorth Cŵn
 • Dulliau Cyfathrebu
 • Iechyd, Diogelwch a Deddfwriaeth
 • Rheoli a Llesiant Cŵn
 • Offer ac Adnoddau
 • Llywio a chrefft Maes

Addysgu ac Asesu

Byddwch angen cwblhau dau asesiad:

1. Bydd y cyntaf yn gwis byr yn cynnwys cyfres o gwestiynau amlddewis a bydd ar gael ar ein Hamgylchedd Dysgu Rhithiwr - Moodle

2. Bydd yr ail yn gofnod dysgu o weithdai a gweithgareddau ymarferol a wneir ar draws y modiwl ac mae angen ei gyflwyno bythefnos ar ôl gorffen y ddarpariaeth, i ganiatáu amser i roi cadarnhad i'r dysgu.

Ffioedd a chyllid

£95