(Cwrs Byr) Deall Seicoleg

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 6 wythnos
  • Lleoliad Dysgu Cyfunol
A counselling student smiles, her notebook open on her lap

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cymdeithas heddiw yn arddangos nifer o faterion cymdeithasol fel rhagfarn, caeth i'r rhyngrwyd a bwlio. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i'ch cyflwyno i ddeall y seicoleg sydd wrth wraidd y materion hyn.

Prif nodweddion y cwrs

• Cael y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddulliau dysgu diddorol fel gwylio clipiau fideo, cwblhau cwisiau, a chymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein.
• Datblygu eich sgiliau meddwl beirniadol a’ch dealltwriaeth o ymchwil cyfredol o fewn seicoleg.
• Mae’r cwrs hwn yn wych ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am seicoleg a sut y gallwn ei ddefnyddio i ddeall ac egluro gwahanol faterion cyd-destunol yn ein bywydau bob dydd.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd amrywiaeth o bynciau'n cael eu hastudio er mwyn deall sut y gall seicoleg esbonio digwyddiadau cyfredol/materion cyfoes megis:

• Perthnasoedd
• Chwarae gemau
• Y Celfyddydau mewn Iechyd
• Tlodi ac Anghydraddoldeb
• Ymddygiad Rhag-gymdeithasol
• Seicoleg Gadarnhaol

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Portffolio strwythuredig lle mae'n rhaid i'r myfyriwr:

a) dangos dealltwriaeth o theori ac ymchwil seicolegol. Er enghraifft, bydd myfyrwyr yn cyfrannu at eu dealltwriaeth eu hunain o theori ac ymchwil, ac yn rhoi sylwadau ar swyddi myfyrwyr eraill, ar-lein. 

b) cymhwyso theori a gwybodaeth seicolegol i ystod o faterion amserol. Er enghraifft bydd myfyrwyr yn cael eu gwahodd i ddewis maes pwnc ar gyfer llunio naill ai Cyflwyniad poster neu gyflwyniad llafar.  

 

Ffioedd a chyllid

AM DDIM

Gwybodaeth am y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn dechrau 11 Gorffennaf 2022 ac yn cael ei gynnal am 6 wythnos. Bydd un sesiwn ar y campws tuag at ddiwedd y cwrs. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk.