(Cwrs Byr) E-Fasnach a'r Cwsmer Ar-lein

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 6 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Student working on laptop

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r modiwl hwn yn eich cyflwyno chi i farchnata digidol. Byddwch yn dysgu am yr arferion gorau yn ymwneud â sut i ehangu eich busnes ar-lein, deall yr e-ddefnyddiwr, dulliau gwerthu/marchnata digidol, strategaeth e-fasnach a gwahanol adnoddau digidol megis optimeiddio peiriannau chwilio, hysbysebu talu fesul clic a marchnata cynnwys.

Prif nodweddion y cwrs

 • Llunio eich cynllun marchnata digidol eich hun, yn seiliedig ar sefydliad neu fusnes o’ch dewis.
 • Cymorth yn ogystal â chyfleoedd i drafod gyda myfyrwyr eraill mewn trafodaethau dan arweiniad ar fforymau ar-lein.
 • Adnabod a defnyddio cysyniadau allweddol y triongl marchnata digidol, nodweddion y cwsmer digidol a’i daith ddigidol yn ogystal â defnyddio ystod o offer digidol i wneud y gorau o’r broses hon ac i wella profiad y cwsmer digidol.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Trosiadau Digidol a'r Twnnel Gwerthu
 • Datblygiad Cwsmer Digidol a Phersona Offer
 • Mewnwelediad a Chynllunio Allweddair
 • Y Daith Cwsmer Ar-lein
 • Optimeiddio Cyfradd Trosi (CRO)
 • Offer Digidol - SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio a PPC (Talu Fesul Clic)

Bydd dysgwyr yn gallu adnabod a defnyddio prif gysyniadau'r triongl marchnata digidol, nodweddion y cwsmer digidol a thaith y defnyddiwr gan ddefnyddio ystod o adnoddau digidol i optimeiddio'r broses hon a gwella'r profiad i'r cwsmer digidol. Bydd dysgwyr yn adeiladu cynllun gwella cymhwysol ymarferol yn seiliedig ar eu sefydliad. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu ewch i'r siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect sy'n cynnwys datblygu cynllun marchnata digidol, yn seiliedig ar wella perfformiad marchnata digidol sefydliad o'u dewis, fel arfer eu sefydliad eu hunain. Mae'r cynllun yn adlewyrchu'r cynnwys wythnosol ac yn seiliedig ar dempled ymarferol a ddarperir. Mae pob adran y templed yn gysylltiedig â maes penodol o'r maes llafur a'r amcan dysgu. Bydd y myfyrwyr yn gweithio ar y ddogfen hon fesul wythnos, ac erbyn y diwedd byddant wedi cwblhau cynllun ymarferol yn seiliedig ar eu sefydliad dewisol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos eu dysg. Y disgwyliad ar gyfer nifer geiriau'r cynllun gwella yw 1500 gair.

 

Ffioedd a chyllid

£50

dyddiadau cyrsiau

1 Mehefin 2022