(Cwrs Byr) Egwyddorion Trin Clwyfau

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 9 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam
Student in a study area

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y modiwl hwn yw galluogi gweithwyr proffesiynol cofrestredig ym maes gofal iechyd i adeiladu ar eu gwybodaeth am glwyfau yn eu maes clinigol a nodi cymhlethdod eu rheoli yn y system gofal iechyd fodern sydd ohoni. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Wedi’i gynnal ar-lein gydag addysgu yn fyw ac wedi’i recordio. 
 • Yn cysylltu’r sylfaen dystiolaeth gyfredol am ofalu am glwyfau ag ymarfer clinigol/cyflogaeth myfyrwyr. 
 • Yr asesu yw portffolio hyfforddiant gofalu am glwyfau y gellir ei ddefnyddio mewn meysydd ymarfer clinigol. 
 • Ar gael i nyrsys cofrestredig, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, a staff meddygol. 
 • Yn galluogi myfyrwyr i rwydweithio ag ymarferwyr eraill yn y rhanbarth i annog cysylltiadau ehangach. 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Asesu clwyfau
 • Iachau clwyfau a ffactorau cysylltiedig
 • Clwyfau aciwt
 • Clwyfau cronig
 • Wlserau pwyso
 • Mathau a dewisiadau rhwymo
 • Clwyfau heriol/cymhleth
 • Gwneud penderfyniadau a diogelu
 • Symptomau cysylltiedig (e.e. poen)

Mae hwn yn fodiwl rhan-amser annibynnol ar gyfer myfyrwyr sydd am gael mwy o wybodaeth ym maes gofal clwyf. Bydd elfennau craidd y gofal clwyf yn cael eu harchwilio trwy amrywiaeth o arddulliau addysgu a bydd siaradwyr arbenigol y tu allan yn cael eu defnyddio i annog dysgu ehangach.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gall myfyrwyr â chanddynt astudiaethau ar Lefel 5 neu uwch wneud cais i ddilyn y cwrs. Mae hwn yn gwrs rhan-amser ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sydd am ddatblygu gwybodaeth a  sgiliau i wella gofal clwyfau yn eu hamgylchedd clinigol.

Mae archebu lle yn amodol ar rifau. Mae uchafswm o 40 lle ar gyfer y cwrs hwn.

 

 

 

 

Addysgu ac Asesu

Bydd portffolio hyfforddiant gofal clwyfau ar gyfer amgylchedd clinigol penodol (3500 gair) yn cynnwys:

 • archwilio natur clwyfau acíwt a / neu gronig o'ch maes clinigol penodol,
 • asesu ac yn rheoli clwyfau syml a chymhleth,
 • dadansoddiad beirniadol o reoli symptomau,
 • asesu'r diogelwch / risgiau sy'n gysylltiedig â'r rhai a ddewiswyd yn teipio.

 

Ffioedd a chyllid

Cysylltwch â Jenny Jacobsen am fanylion pellach: j.jacobsen@glyndwr.ac.uk