(Cwrs Byr) Ffisiotherapi Cyflwyniad i’r Yrfa

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 10 wythnos
  • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Physiotherapy student

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y modiwl yw cael y rheiny sy’n ystyried astudio ffisiotherapi i ddeall rhywfaint ar gredoau ac athroniaeth y proffesiwn.

Prif nodweddion y cwrs

  • Ennill gwell dealltwriaeth o rôl ffisiotherapydd, gan gynnwys meysydd ymarfer cyffredin megis iechyd a gofal cymdeithasol. 
  • Gwella eich cyfle i berfformio’n dda wrth wneud cais am le ar raglenni ffisiotherapi ac wrth gael eich cyfweld. 
  • Gall fod yn astudiaeth academaidd ddiweddar i ymgeiswyr nad ydynt wedi astudio yn y 5 mlynedd diwethaf (sy’n ofyniad wrth ymgeisio am BSc (Anrh) Ffisiotherapi). 

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Cyflwyniad i'r modiwl, Deall Hunan
  • Modelau Myfyrio, Timau ac amrywiaeth
  • Deall Fframweithiau Ffisiotherapi, Deddfwriaeth
  • Tueddiadau mewn Ffisiotherapi – gwleidyddol, cymdeithasol a moesegol
  • Rôl y Ffisiotherapydd

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais, ewch i'r siop ar-lein. 

Mae'r cyfnod archebu ar gyfer y cwrs hwn yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ddyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk. 

 

Addysgu ac Asesu

Asesu amlddewis ac ymarfer myfyriol.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs yn dechrau 22 Chwefror 2022 a bydd yn rhedeg am 10 wythnos. Bydd sesiynau'n digwydd bob dydd Llun rhwng 7yh a 9yh.  Bydd y sesiwn gyntaf ar 28 Chwefror 2022 ar y safle ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam a bydd pob sesiwn arall yn cael eu cyflwyno ar-lein.

TypeError: Cannot call method "getContent" of null