(Cwrs Byr) Ffisiotherapi Cyflwyniad i’r Yrfa

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 10 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Physiotherapy student

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y modiwl yw cael y rheiny sy’n ystyried astudio ffisiotherapi i ddeall rhywfaint ar gredoau ac athroniaeth y proffesiwn.

Prif nodweddion y cwrs

 • Ennill gwell dealltwriaeth o rôl ffisiotherapydd, gan gynnwys meysydd ymarfer cyffredin megis iechyd a gofal cymdeithasol. 
 • Gwella eich cyfle i berfformio’n dda wrth wneud cais am le ar raglenni ffisiotherapi ac wrth gael eich cyfweld. 
 • Gall fod yn astudiaeth academaidd ddiweddar i ymgeiswyr nad ydynt wedi astudio yn y 5 mlynedd diwethaf (sy’n ofyniad wrth ymgeisio am BSc (Anrh) Ffisiotherapi). 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cyflwyniad i'r modiwl, Deall Hunan
 • Modelau Myfyrio, Timau ac amrywiaeth
 • Deall Fframweithiau Ffisiotherapi, Deddfwriaeth
 • Tueddiadau mewn Ffisiotherapi – gwleidyddol, cymdeithasol a moesegol
 • Rôl y Ffisiotherapydd

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'r cyfnod archebu ar gyfer y cwrs hwn yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Addysgu ac Asesu

Asesu amlddewis ac ymarfer myfyriol.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

Mawrth 13 2023 (Nos Lun 7-9pm)

 • Bydd y sesiwn gyntaf ar y campws gydag wythnosau dilynol ar-lein.