(Cwrs Byr) Galwedigaeth ar gyfer iechyd a llesiant

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 12 wythnos
  • Lleoliad Ar-lein, Wrecsam
Physiotherapy and Occupational Therapy students in clinic

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs yn eich galluogi i ddeall sut mae’r hyn rydym yn ei wneud yn cael effaith ar ein hiechyd a’n lles. Byddwch yn cymhwyso’r egwyddorion ar eich hunain ac ar eraill. Byddwch yn archwilio cysyniadau fel ymgysylltu galwedigaethol, cydbwysedd galwedigaethol a swyddi ‘tywyll’ sy’n gysylltiedig â thueddiadau cyfredol mewn therapi galwedigaethol.

Prif nodweddion y cwrs

  • Deall sut mae’r hyn rydyn ni'n ei wneud fel pobl yn effeithio ar ein hiechyd a’n lles. 
  • Paratoad gwych i unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais am gwrs therapi galwedigaethol neu raglen astudio arall sy’n gysylltiedig ag iechyd/gofal cymdeithasol. 
  • Astudio ar-lein. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd cysyniadau fel ymgysylltu galwedigaethol, cydbwysedd galwedigaethol a galwedigaethau ‘tywyll’ i gyd yn cael eu harchwilio ac yn gysylltiedig â thueddiadau cyfredol mewn ymarfer therapi galwedigaethol.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

• cynnwys hunangyfeiriedigar-lein
• 6 seminar ar-lein 1 awr gyda'r nos wedi'u hamserlennu

Addysgu ac Asesu

Mae dwy ran i'r asesiad:


Rhan 1: prawf ar-lein sy'n canolbwyntio ar dermau allweddol sy'n ymwneud â galwedigaeth a gwyddoniaeth alwedigaethol
Rhan 2: traethawd myfyriol 1500 gair yn cymhwyso egwyddorion i chi'ch hun a lleoliad ymarfer

Ffioedd a chyllid

£95

Dyddiadau'r cwrs